УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНИХ КОМАНД У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі, на основі аналізу психологічних, педагогічних та наукових джерел, розглянуто змістовий аспект поняття «команда» та «професійна команда» закладу освіти. Виокремлено структуру, функції міжособистісних відносин у професійних командах закладу освіти та принципи, стратегії управління їхнім розвитком. Розглянуто методи та методики діагностики міжособистісних відносин у професійній команді. Проведено досліджено-експериментальну роботу у педагогічному колективі на базі ДНЗ «Тарутинський ПАЛ». Запропоновано практичні рекомендації адміністрації закладу освіти з метою підвищення рівня функціонування професійних команд, на підставі результатів, які були отримані після проведення дослідження.
Опис
Ростя А. В. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНИХ КОМАНД У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. О. В. Кузнєцова. - Одеса, 2021. - 72 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання