РОЗВИТОК ДОПИТЛИВОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі аналізу психолого-педагогічної, наукової та фахової літератури розглянуто понятійно-категоріальний апарат дослідження. Трактовано допитливість як прагнення до отримання нових знань, необхідність оволодіння способами і прийомами переробки та перетворення інформації. Визначено, що розвиток допитливості в учнів середнього шкільного віку залежить від організації вчителем правильної навчальної роботи на уроках природознавства. Досліджено стан розвитку допитливості учнів середнього шкільного віку на уроках природознавства. З метою оптимізації розроблено та запропоновано методичні рекомендації з розвитку допитливості учнів закладу загальної середньої освіти на уроках природознавства.
Опис
Лозбiна М. Г. РОЗВИТОК ДОПИТЛИВОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Т. В. Гарачук. - Одеса, 2022. - 93 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання