ДИДАКТИЧНІ РЕСУРСИ AGILE-СТРАТЕГІЙ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З МАТЕМАТИЧНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
статті обґрунтовуються актуальні теоретичні та практичні засади застосування цінностей методології agile, трансформованих для системи післядипломної педагогічної освіти. Підтверджено значущість та ефективність зв’язків освітніх підходів XP (eXtreme Pedagogy) та ATLM (Agile Teaching / Learning Methodology), працюючих на основі цінностей agile, з класичними технологіями в кластері неперервної освіти. Виокремлено та охарактеризовано поняття дидактичного ресурсу освітніх agile-стратегій як визначальної складової їхніх змістових та процесуальних компонентів. Уточнено його структуру та функції в загальному комплексі науково-методичного й науково-практичного супроводу роботи вчителів з математично обдарованими учнями з боку закладу післядипломної педагогічної освіти. Новизна дослідження полягає також і в аналізі та узагальненні відповідних аспектів і підходів освітніх agile-стратегій щодо розумінняробочих продуктів agile з відчутною відразу результативністю, релевантних для планування та реалізації програм курсів підвищення кваліфікації і для застосування інших форм професійного розвитку вчителів математики в сучасному сегменті післядипломної педагогічної освіти. Показано, як у методології agileдидактичний компонент післядипломної педагогічної освіти від координації предметно-методичних розгалужень системи компетентностей учителята її синхронізації із системою компетентностей математично обдарованих учнів піднімається на рівень основних завдань сучасної дидактики – забезпечення сталого ефективного розвитку компетентностей і творчої активності учасників освітнього процесу. Презентовано практики використання потенціалу методологій agile під час підвищення кваліфікації вчителів математики за різними формами й видами на платформі Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» й досвід долучення вчителів до цінностей agile.
Опис
Мітельман І. М. ДИДАКТИЧНІ РЕСУРСИ AGILE-СТРАТЕГІЙ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З МАТЕМАТИЧНО ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ / І. М. Мітельман // Наша школа : науково-практичні студії. - 2023. - № 1. - С. 65-73.
Ключові слова
Бібліографічний опис