РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дослідження проблеми розвитку соціальної креативності старших підлітків засобами тренінгових технологій обумовлюється сучасними викликами, що постали перед українським суспільством і освітою зокрема. У кваліфікаційній роботі здійснений теоретичний аналіз ключових понять «креативність» та «соціальна креативність», розкрито сутність досліджуваного феномену, виявлено особливості розвитку соціальної креативності старших підлітків, обґрунтовано потенціал тренінгових технологій у розвитку соціальної креативності старших підлітків. За допомогою обраного діагностичного інструментарію здійснене емпіричне дослідження стану розвитку соціальної креативності старших підлітків. На основі одержаних результатів дослідження надані методичні рекомендації щодо розвитку соціальної креативності старших підлітків, що складаються з опису найбільш ефективних методів та технологій та розробленого тренінгу для досягнення мети розвитку соціальної креативності старших підлітків.
Опис
Курко А. С. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. В. В. Ягоднікова. - Одеса, 2022. - 74 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання