Питання академічної доброчесності в аксіологічному вимірі сучасного освітнього простору

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Академічна доброчесність визначається, як один із пріоритетів у Стратегії розвитку вищої освіти України на 2022-2032 роки, при цьому академічна доброчесність розглядається як основа академічної культури. Незважаючи на певні досягнення у нормативному полі, недооцінка ціннісних аспектів містить небезпеку формалізації вирішення проблеми.
Опис
Кузнєцова Н. В. Питання академічної доброчесності в аксіологічному вимірі сучасного освітнього простору / Н. В. Кузнєцова // Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір: тези доповідей ІІI міжнар. наук. конф. - Львів, 2023. - С. 10-12.
Ключові слова
Бібліографічний опис