ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена дослідженню системи управління якістю освіти в закладах загальної середньої освіти. У першому розділі розглянуто державну політику забезпечення якості у сфері повної загальної середньої освіти. Визначено складові зовнішньої та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Розкрито особливості системи управління якістю освіти. Другий розділ присвячений емпіричному дослідженню системи управління якістю освіти в закладі загальної середньої освіти. Визначено діагностичний інструментарій оцінювання системи управління якістю освіти в закладі загальної середньої освіти та проаналізовано одержані результати. У третьому розділі пропонуються шляхи вдосконалення якості освіти в закладі загальної середньої освіти. The work is devoted to the study of the quality management system of education in general secondary education institutions. The first section considers the state policy of quality assurance in the field of complete general secondary education. The components of the external and internal system of quality assurance of education are determined. The peculiarities of the education quality management system are revealed. The second section is devoted to the empirical study of the quality management system of education in general secondary education. The diagnostic tools for evaluating the quality management system of education in a general secondary education institution are determined and the obtained results are analyzed. The third section offers ways to improve the quality of education in general secondary education.
Опис
Анненков С. В. Організація системи управління якістю освіти в закладах загальної середньої освіти : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. С. В. Воронова. - Одеса, 2021. - 67 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання