РОЗВИТОК НАВИЧОК РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено дослідження питання розвитку навичок рефлексії вчителя закладу загальної середньої освіти. У першому розділі проаналізовано психолого-педагогічну літературу з питань рефлексії у професійній діяльності вчителя. Визначено сутність ключових понять «рефлексія», «педагогічна рефлексія», схарактеризовано види та функції рефлексії, проаналізовано роль рефлексії в професійній діяльності вчителя. У другому розділі досліджено сучасний стан розвитку навичок рефлексії вчителя. У третьому розділі обґрунтовано педагогічні умови, форми і методи методичної роботи з розвитку цих навичок. Розроблено методичні рекомендації щодо розвитку навичок рефлексії вчителя.
Опис
Наконечна С. О. РОЗВИТОК НАВИЧОК РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. Н. І. Рищак. - Одеса, 2021. - 94 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання