СУЧАСНА ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються основні питання, які стали предметом сучасного освітологічного дискурсу у зв’язку з прийняттям нових нормативних документів, запровадженням нових практик акредитації, вимог до освітніх програм. Метою публікації є з’ясування чинників змін сучасної вищої педагогічної освіти України.
Опис
Кузнєцова Н .В. СУЧАСНА ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН / Н. В. Кузнєцова // Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення : зб. тез доповідей Всеукр. науково-практич. онлайн-конференції (30 квітня 2021 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2021. - С. 151-153.
Ключові слова
Бібліографічний опис