НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано основні напрями національно-патріотичного виховання дітей шкільного віку, особливості системи методів і засобів патріотичного виховання у школі. Подано сутність і завдання патріотичного виховання, проаналізовано законодавчу базу щодо даної проблематики. За результатами емпіричного дослідження розроблені методичні рекомендації щодо формування в учнів патріотичних поглядів. The qualification work analyzes the main directions of national-patriotic education of school-age children, features of the system of methods and means of patriotic education at school. The essence and tasks of patriotic education are given, the legislative base on this issue is analyzed According to the results of the empirical study, methodological recommendations for the formation of patriotic surveys in students have been developed.
Опис
Галкіна Н. С. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ : кваліфікаційна робота магістра ОАНО, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, спец. 011 Освітні, педагогічні науки, наук. кер. В. В. Ягоднікова. - Одеса, 2021. - 87 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Зібрання