ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто спілкування як різноманітні контакти між людьми, зумовлені потребами спільної діяльності.та педагогічне спілкування яке є специфічною формою ділового міжособистісного спілкування, що має свої характерні особливості, і в той же час підкоряється загальним психологічним закономірностям, властивим спілкуванню як формі взаємодії людини з іншими людьми, що включає комунікативний, інтерактивний і перцептивний компоненти. Педагогічне спілкування є основною формою здійснення педагогічного процесу. Його продуктивність визначається, перш за все, цілями і цінностями освіти і, відповідно, спілкування, необхідного для його здійснення. При цьому зазначені цілі і цінності повинні бути прийняті всіма учасниками спілкування як суб’єктами цього процесу в якості імперативу їх індивідуальної поведінки. Стиль спілкування педагога також впливає на формування особистості учнів, формування характеру пізнавальної діяльності, їх емоційного самопочуття та самопочуття. У педагогічному спілкуванні надзвичайно важливим є ставлення вихователя. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування - зумовлений цілями педагогічної діяльності та особливостями індивідуальності педагога, унікальністю властивої йому стійкої системи засобів та методів комунікативної взаємодії з учнями. Педагогічне спілкування буде продуктивним лише тоді, коли воно ґрунтується на повазі до особистості дітей, розумінні їхніх потреб та інтересів, вмінні правильно оцінювати ситуації та вибирати правильний вид спілкування.
Опис
Рищак Н. І. ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ / Н. І. Рищак, Я. В. Богдан // Педагогіка партнерства в умовах модернізації дошкільної освіти: теорія та практика : збірник тез Всеукраїнської науко-практичної онлайн конференції (23 листоп. 2021 р., м. Одеса). – Умань : Візаві, 2021. ‒ С. 37-42.
Ключові слова
Бібліографічний опис