ПАРТИСИПАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан шкільної практики реалізації партисипативного підходу до виховання лідерів. Сфокусовано увагу на важливості професійного розвитку педагогічних працівників задля організації взаємодії, комунікації і кооперації між учасниками освітнього процесу на партнерських засадах та розширення сфер і рівнів партисипації учнів у школі. Наголошено на високому потенціалі неформальної освіти дітей та дорослих щодо сприяння впровадженню в шкільну практику партисипативного підходу до виховання лідерів. Встановлено необхідність пошуку нових релевантних до сучасних процесів діджиталізації освіти та суспільства технологій реалізації партисипативного підходу до виховання лідерів. Окреслено перспективи впровадження у шкільну практику виховання лідерів е-партисипативного проєктування.
Опис
Гриньова М. В. ПАРТИСИПАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ : РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ / М. В. Гриньова ; КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» // НАША ШКОЛА: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СТУДІЇ. НАУК. ЖУРНАЛ. - Одеса, 2023. - №1 (1). - С. 29-36.
Ключові слова
Бібліографічний опис