ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В умовах реформування системи освіти України, становлення Нової української школи, переходу на компетентнісно - діяльнісну та особистістно зорієнтовану модель освіти, модернізації змісту, форм і методів навчання та виховання здобувачів освіти, впровадження педагогічних інновацій в освітній процес, суспільного запиту на якісну діяльність й високий рівень професійного розвитку вчителя початкової школи особливої актуальності набуває створення інноваційного освітнього середовища, від розвитку якого залежить конкурентоспроможність педагога, ефективність педагогічної діяльності, спрямованість на розвиток і саморозвиток, самореалізацію, творчість, становлення особистості, відкритої до змін й здатної до навчання впродовж життя.
Опис
Кравець Н. Ю. ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ / Н. Ю. Кравець // Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика : матер. Міжнар. наук.- практ.- конф. (10 листоп. 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса, 2023. - С. 236-240.
Ключові слова
Бібліографічний опис