ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто важливість для сучасного педагога обізнаності у сфері психологічної теорії, прикладного психологічного знання, володіння психологічними практиками і, в цілому, психологізації професійного мислення. Поглиблення психологічної складової в професійній діяльності вчителя, є необхідним для гуманізації освіти, перетворення її на інструмент розвитку людського капіталу, нагальною потребою осмислення ролі психологічної освіти в системі підготовки вчителів, перегляд змісту, підходів, методів і форм роботи в процесі викладання психології в педагогічних університетах і коледжах. Актуальним завданням є пошук різноманітних форм залучення майбутніх вчителів до психологічних практик, індивідуальних і групових занять з саморозвитку, особистісного зростання, розвитку міжособистісних стосунків, вивчення групової динаміки тощо. Використання в освітньому процесі підготовки фахівця форм практичної психологічної роботи допоможе не тільки опанувати професійні знання, а й напрацювати особистий досвід, необхідний для становлення сучасного компетентного вчителя, здатного до втілення нової освітньої парадигми і впровадження освітніх змін.
Опис
Кузнєцова О. В. ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ // Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення : зб. тез доповідей Всеукр. науково-практич. онлайн-конференції (30 квітня 2021 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2021. - С. 147-150.
Ключові слова
Бібліографічний опис