Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності - 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньо-наукової програми «Освітній менеджмент у педагогічних системах»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: Букаєв В.В. 2022.
Анотація
Мета навчальної дисципліни – забезпечити опанування здобувачами загальними поняттями і закономірностями психології управління, психологічними особливостями процесу управління та психології особистості працівника та менеджера освіти, сприяти розумінню сутності та соціальної значущості психології управління у сучасних умовах.
Опис
Ягоднікова В. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія управління» для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності - 011 «Освітні, педагогічні науки» освітньо-наукової програми «Освітній менеджмент у педагогічних системах». - Одеса : Букаєв В. В., 2022. -32 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис