Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення : Зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практич. онлайн-конференції (2021)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У збірник увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення» з проблеми підготовки та професійного розвитку вчителів в умовах впровадження освітньої реформи. Для керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої, післядипломної педагогічної та фахової передвищої освіти, студентів, аспірантів, докторантів і всіх зацікавлених осіб.
Опис
Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення : зб. тез доповідей Всеукр. науково-практич. онлайн-конференції (30 квітня 2021 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2021. - 284 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис