ПЕДАГОГІЧНА НАУКА І ОСВІТА У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У збірнику представлені матеріали доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку», що розкривають актуальні проблеми сучасної педагогічної науки і практики, відображають результати досліджень з питань трансформації сучасної освіти. Видання стане у нагоді керівникам, науково-педагогічним та педагогічним працівникам закладів освіти, студентам, аспірантам, докторантам і всім, хто цікавиться проблемами педагогіки й освіти.
Опис
Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук. практ. конф. 14 травня 2021р. / за заг. ред. В.В.Ягоднікової. – видавець Букаєв Вадим Вікторович. - 2021ю - 484 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис