Актуальні проблеми педагогічної науки в ХХІ столітті : Матеріали ІІ Науково-практичної онлайн-конференції для здобувачів вищої освіти та молодих вчених

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У збірнику представлені матеріали доповідей учасників ІІ Науково-практичної онлайн- конференції для здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті», що розкривають актуальні проблеми сучасної педагогічної науки і практики, відображають результати досліджень щодо осмислення викликів та перспектив, обговорення проблемних питань, пов’язаних з розвитком теорії і практики педагогічної освіти ХХІ століття. УДК 37.09.2
Опис
Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті : матеріали ІІ Науково- практичної онлайн-конференції для здобувачів вищої освіти та молодих вчених. 24 березня 2022 року / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. - Одеса, 2022. - 83 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис