Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У збірнику репрезентовано матеріали, статті, доповіді, тези учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика», що розкривають актуальні проблеми сучасної педагогічної науки і практики; відображають інноваційні підходи та стратегічні завдання освіти і педагогічної науки в умовах воєнного стану; досліджують виклики, що постають перед педагогами та менеджерами освіти в реаліях сьогодення. Видання актуальне для керівників закладів освіти, науково-педагогічних, педагогічних працівників, шкільних психологічних служб, здобувачів вищої освіти і всіх, хто цікавиться проблемами педагогіки і освіти.
Опис
Професійна компетентність педагога: методологія, теорія, методика, практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2023 р.) / за заг. ред. В. В. Ягоднікової. – Одеса, 2023. - 312 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис