Тенденції і перспективи розвитку вищої школи : робоча програма навчальної дисципліни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У програмі розкрито основні етапи становлення і розвитку вищої школи, зміст і форми освітнього процесу, основні етапи становлення і розвитку перших закладів освіти в Україні та на Півдні України. Здійснено соціально-історичний аналіз змісту і форми організації освітнього процесу.
Опис
Кузнєцова Н. В. Тенденції і перспективи розвитку вищої освіти : робоча програма навч. дисципліни для здобувачів другого рівня. Осв. програма "Педагогіка вищої школи". Спец. 011 "Освітні педагогічні науки", ОАНО / Н. В. Кузнєцова. - Одеса : Вид-во ТОВ "Лерадрук", - 2021. - 27 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис